Uudised

Golfikultuur

Golfikultuur põhineb golfil ning on kogunenud 500 aasta pikkuse praktika ja arenguga.Alates golfi tekkest, legendidest ja lõpetades golfikuulsuste tegemistega;golfivarustuse arengust kuni golfiürituste väljatöötamiseni;golfiprofessionaalidest kuni kuulsuste kõigi tasemete ühiskonnasõpradeni;alates golfi kirjutamata etiketist kuni golfiväljaku põhjalike kirjalike reegliteni – kõik need moodustavad golfikultuuri sisu.

Ava kolm loor

Esimene kiht: golfi materiaalne kultuur.Golfikultuur ei ole puu ilma juurteta ega vesi ilma allikata.Seda väljendatakse käegakatsutavate materjalide ja kandjate kaudu, mis teenindavad otseselt golfihuvilisi, sealhulgas golf, golfiväljakud, -kepid ja -pallid.Golfivarustus ja golfiriided, -tarvikud jne. Golfikultuur on kõigis neis näitajates sügavalt juurdunud ning see on väärtus, mida golfihuviliste rühm tunnustab ja toetab.Inimeste golfitoodete tarbimine on golfikultuuri kõige otsesem väline ilming.Materiaalne kultuur on golfitööstuse ellujäämise ja arengu alus.

Teine kiht: golfi reeglikultuur.Golfi kirjutatud või kirjutamata reeglid peegeldavad golfi üldiste väärtuste, eetika ja käitumiskoodeksite summat.Golfireeglid seavad paika mõistliku käitumisjuhise ja muutuvad põhiliseks käitumisjuhiseks, mis mõjutab iga osalejat ning mõjutab peenelt ja piirab inimeste käitumist.Golfireeglid reguleerivad omapärase keelekasutusega väljaku järjekorda ning loovad kõigile osalejatele võrdse mõjuga õiglase keskkonna võrdselt ja ühilduvalt.

Golfi võivad aktsepteerida erineva kultuuritaustaga inimesed erinevates piirkondades. Põhiline on golfireeglites sisalduv õiglus, õiglus, avatus ja muu võrdõiguslikkuse teadvus.Igaüks, kes õpib golfi mängima, ei mõista golfi reegleid, ei saa ta mõista golfi olemust.

Kolmas kiht: golfi vaimne kultuur.Golfi vaim "etikett, enesedistsipliin, ausus, õiglus ja sõprus" on golfis osalejate väärtuskriteerium ja käitumiskoodeks ning golfikultuuri kõige olulisem asi.Golfivaim on andnud uusi golfialasid.Konnotatsioon ja stimuleeris inimestes osalemissoovi ja oma kogemuse tunnet.Inimesed on alati entusiastlikult kaasatud golfi sensoorsesse ja emotsionaalsesse kogemusse.Põhjus, miks golfist on saanud üllas spordiala, seisneb selles, et iga golfimängija osaleb võistluste käigus või golfikepis, peate oma sõnadele ja tegudele suurt tähtsust ning muudate selle vastavusse riietumisetiketi, võistlusetiketi ja golfiväljaku klubi etikett.Ükskõik kui kõrged su oskused ka poleks, on etiketti mittejärgimisel golfi sulandumine keeruline.Ringis ei saa nautida golfi väärikust ja elegantsi.Golf on sport ilma kohtuniketa.Mängijad peavad väljakul iga lööki ausalt käsitlema.Mängijatelt nõutakse enesedistsipliini mõtetes ja käitumises ning oma käitumist võistluse käigus ohjeldada.

Golf-kultuur


Postitusaeg: 28. detsember 2022